Disclaimer

Alle informatie op deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Your Health Coach behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Your Health Coach sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informationele doeleinden en is niet bedoeld om het deskundig advies van een arts of specialist te vervangen. Integendeel: raadpleeg bij gebruik van supplementen altijd uw behandelend arts.

De informatie op deze website is niet bedoeld om gezondheidsproblemen te diagnosticeren, behandelen of genezen, noch aanpassingen te maken in uw medicatie. Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de product- en gebruiksinformatie aandachtig door. Raadpleeg bij twijfel altijd uw behandelend arts of specialist.