Corona-analyserapport

Wie herinnert zich de Mexicaanse griep van 2009 nog? Dit zou de grootste pandemie ooit worden. Een jaar later bleek dat 2009 het mildste griepseizoen in tijden was. Toch werden er 34 miljoen vaccins (2 prikken voor elke Nederlander) ingekocht. Uiteindelijk bleken 20 miljoen vaccins overtollig. Fast forward naar 2020, de coronacrisis. Er is wederom een pandemie aangekondigd. Ook al is dit een wat zwaarder griepseizoen dan 2009, het sterftecijfer is niet veel hoger dan voorgaande jaren. We gaan toch niet nog een keer dezelfde fout maken en onnodig vaccineren? Gelukkig wordt de Nederlander wakker. Ook evenementorganisator Mojo; zij lieten de Radboud Universiteit van Nijmegen een corona-analyse maken.

In het document van de universiteit van Nijmegen blijkt een aantal opvallende punten:

  1. Dodelijke slachtoffers corona niet veel hoger dan griepseizoen 2017/2018
    Over de periode 1999-2010 werd op grond van de statische modelering het aantal griepdoden jaarlijks rond de 2.000 geschat. In 2009 is het RIVM begonnen met het monitoren van (over)sterfte. Wanneer we kijken naar recente griepseizoenen dan is het duidelijk dat de zwaarte van een griepseizoen, afgeleid van de oversterfte, behoorlijk kan verschillen. Een recent voorbeeld van een zwaar griepseizoen was 2017/2018. In dat griepseizoen was er een oversterfte van ongeveer 9.500 personen die grotendeels aan het griepvirus kan worden toegeschreven. Daarnaast waren er ongeveer 16.000 ziekenhuisopnames door het griepvirus. Het aantal dodelijke coronaslachtoffers ligt met ruim 10.000 iets hoger dan in seizoen 2017/2018. Het aantal ziekenhuisopnames is lager. Tot 4 augustus zijn 11.959 mensen met COVID-19 opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.
  2. De kans om met corona besmet te worden in de buitenlucht is zeer klein
    De bestudeerde literatuur laat zien dat het overgrote deel van de besmettingen plaatsvindt in binnenruimten. Buiten is volgens de literatuur de kans om met corona besmet te worden zeer klein. Slechts een enkele mogelijke casus van buitenbesmetting is aangetoond. De conclusie van de onderzoekers is dan ook: de kans om op buitenevenementen besmet te raken is zonder meer voldoende klein. Aanvullende maatregelen die de kans op besmettingen beperken lijken niet nodig.
  3. Epidemie was op 16 maart 2020 al op zijn retour
    In de wetenschappelijke literatuur wordt er nogal verschillend gedacht over de nut- en noodzaak van de strenge (lockdown) maatregelen die wereldwijd genomen zijn. Voor Nederland stelde Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectiebestrijding van het RIVM, bijvoorbeeld in zijn briefing aan de Tweede Kamer dat met het gevoerde beleid zo’n 23.000 IC opnamen voorkomen waren. Tegelijkertijd is het echter ook zo dat voor Nederland geldt dat het reproductiegetal al voor 16 maart, dus voordat de zwaarste maatregelen werden afgekondigd, al onder de 1.0 was gezakt en de epidemie dus feitelijk al op z’n retour was.

> Lees hier het complete rapport van de onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen (2,8 MB)