Griepprik is onnodig

Ongeveer zes miljoen mensen in Nederland krijgen jaarlijks een oproep om het griepvaccin te halen. Dit zijn zestigplussers en mensen met een chronische aandoening. Ook dit jaar blijkt weer dat de prik weinig effectief is. Jaarlijks kost de vaccinatie miljoenen euro's. Geld dat beter besteed kan worden aan voorlichting over gezonde voeding en levensstijl.

Ook onder artsen en wetenschappers is er veel te doen over de effectiviteit van de vaccinatie. Zo zou het nut gering zijn, sluit de prik niet aan bij het heersende virus en werkt de prik het slechtst bij mensen die hem het hardst nodig hebben: de zestigplussers. Goed je handen wassen en niezen in de elleboog zou net zo effectief zijn. Bovendien zou de griepprik vooral de portemonnee van de huisarts spekken. De vaccinatie kost jaarlijks zo'n 37 miljoen euro. Dat is elf euro per prik. 

Huisartsen hebben helaas onvoldoende tijd en kennis om patiënten voor te lichten over gezonde voeding en levensstijlverandering. Daarom valt er meer winst te behalen door het bezoeken van personal trainers of health coaches. Zoals wij van Your Health Coach al sinds 2007 zien in onze praktijk, is het begeleiden van mensen naar een optimaal gezonde levensstijl door kennisoverdracht en een op maat gemaakt voedingsadvies, erg effectief gebleken.

De griepprik is niet verplicht, al denkt men dat wel wanneer men een oproep ontvangt. Ieder jaar zou de prik tegen een andere variant van influenza moeten beschermen. Het virus wordt opgekweekt in bebroede kippeneieren. Toch blijkt er ieder jaar weer sprake van een mismatch; er breekt toch een ander griepvirus uit dan waartegen de prik bescherming zou moeten bieden. 

Al sinds de laatste week van 2017 is er officieel sprake van een griepepidemie. Vanaf dat moment zijn er wekelijks meer dan 51 op de 100.000 inwoners met een influenza-achtige ziekte (IAZ) geregistreerd. Eind januari zat dit aantal op een hoogtepunt met maar liefst 165 geregistreerde zieken per 100.000 inwoners. In de derde week van februari is dit aantal iets gezakt naar 142.