Mondkapjes en zelftesten

In de laatste persconferentie werden mondkapjes en twee keer per week zelftesten geadviseerd voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Hoewel de wet ‘Tijdelijke maatregelen COVID-19’ verlengd is tot en met maart 2022, is er geen wettelijke basis voor het advies aan basisschoolkinderen. Waarschijnlijk zullen veel basisscholen dit advies toch opvolgen. Maar wat is het nut en is dit wel in het belang van het kind?

Iedere school heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat de school veilig is als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door de handelingen van anderen wordt aangetast. Het horen van kritische ouders en hun bezwaren is daar onderdeel van, evenals het afwegen van deze bezwaren. De volgende vragen zijn van belang:

 1. Wat is het effect van de maatregel voor groep 6, 7 en 8 dat kinderen mondkapjes opdoen bij verplaatsing binnen de school?
 2. Wat is het effect van deze maatregel op de epidemiologische situatie?
 3. Wat zijn de mogelijke schadelijke effecten van deze maatregelen: fysiek en mentaal? Op de kinderen die het betreft maar ook op kinderen van groep 1 tot en met 5?
 4. Is de school bekend met het gebrek aan wetenschappelijke consensus op dit specifieke thema?
 5. In hoeverre zijn de maatregelen die de overheid instelt op scholen verenigbaar met de plicht om een veilige omgeving te bieden aan kinderen?

Dan het advies om groep 6, 7 en 8 tweemaal per week te testen. Het betreft dus een advies om gezonde kinderen zonder klachten te testen. Maar zoals het artsencollectief ook aangeeft in haar standpunten op de website:

 • Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. De kans dat gezonde mensen andere gezonde mensen ziek maken, is zo verwaarloosbaar klein dat opgelegde maatregelen meer schade opleveren dan goed doen. 
 • Testen op het Sars-CoV-2-virus is alleen zinvol bij klachten of na zogenaamd hoogrisico-blootstelling, en na beoordeling door een arts.

  Wat kun je als ouder doen?
  In de eerste plaats het immuunsysteem versterken met gezonde voeding, voldoende beweging en een aanvulling met vitamine C, zink (of een tiener met Multi) en visolie. Voorkom dat je kind door een verkoudheid naar huis wordt gestuurd.

  Laat de school weten hoe je erover denkt. Je kunt hier een voorbeeldbrief downloaden en deze naar de school mailen.

Conclusie
De school moet een fijne en veilige omgeving blijven, kinderen moeten niet twee keer per week in de stress zitten omdat ze getest moeten worden. Het doormaken van corona biedt levenslange bescherming en als er op antistoffen getest zou worden, zou het grootste deel van de kinderen al natuurlijke immuniteit hebben.